Samolot rolniczy PZL M18 Dromader na lotnisku w Herburtowie
Samolot rolniczy PZL M18 Dromader na lotnisku w Herburtowie ~ 5 lipca 2014, 17:57
Park Pamięci PDF Drukuj Email Położony w północno-zachodniej części Morzyczyna na wzgórzu wśród starodrzewu. Cały obszar Parku obejmuje 1,6 ha. Połowa tej przestrzeni to dawny cmentarz ewangelicki. Jeszcze kilka lat wstecz miejsce to przypominało typowy, zarośnięty roślinnością niskopienną i zanieczyszczony śmieciami podmiejski lasek. Mieszkańcy sołectwa Morzyczyn postanowili uporządkować ten teren. Ich inicjatywa zbiegła się z decyzją Gminy o przywróceniu starym poniemieckim cmentarzom powagi stosownej dla tego typu miejsc. Fakt ten stanowi pierwszą fazę programu ochrony dziedzictwa kulturowego Pomorzan. W grudniu 2003 roku rozpoczęło się wielkie sprzątanie - zbierano śmieci, wycinano chaszcze i prześwietlano krzewy i drzewa. A wiosną 2004 roku Gmina rozpoczęła prace budowlano-porządkowe w porozumienie z konserwatorem zabytków na terenie dawnego cmentarza. Na części nekropolii utworzono Lapidarium. W zachowanym układzie kwater zgromadzono fragmenty płyt cmentarnych oraz nagrobków. Utworzono pagórek z ziemi zebranej w symboliczny sposób z terenu całego cmentarza i przykryto go kamiennym oflisem, na który przyklejono fragmenty znalezionych płyt cmentarnych. Zbudowano skromną kapliczkę, której centralną część tworzy blisko dwumetrowy krzyż odnaleziony w czasie prac porządkowych. Ustawiono ławeczki i posadzono rośliny. Jesienią 2004 roku w Lapidarium zbudowano obiekt przestrzenny – wiklinowy parawan otulający kamienną płytę – na pamiątkę projektu „Łamanie barier - płoty integracyjne”. Celem projektu było wspólne budowanie przestrzennych obiektów upamiętniających ważne miejsca starej i nowej wsi, łączących społeczność różnych narodów, kultur i tradycji. Projekt obejmował organizację warsztatów, na których utworzono: obiekty przestrzenne z wikliny, kamienia polnego i żywych roślin upamiętniających ważne miejsca wsi: w miejscu przedwojennego kościoła ewangelickiego – centrum starej wsi, na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego, w pobliżu kościoła katolickiego – nowo powstały krzyż. płoty - parawany wiklinowe . Projekt został nagrodzony w konkursie ogłoszonym przez Fundację Wspomagania Wsi: „Kultura na prowincji”. W związku z brakiem osobowości prawnej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Morzyczynie, zrealizowano projekt przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Latem 2006 roku przybył nowy element krajobrazu w Parku Pamięci – labirynt utworzony z głazów i kamieni ułożonych w spiralę. Serce labiryntu to siedem głazów z granitową tablicą z napisem: „Gdy gaśnie pamięć ludzka nadal mówią kamienie” (Stefan Wyszyński). Później są następne mniejsze dołożone w imieniu pierwszych polskich osadników w Morzyczynie. Spirala może się powiększać przez dokładanie kolejnych kamieni. Każdy może przynieść ich kilka lub choćby jeden – w swoim lub czyimś imieniu. Labirynt jest elementem budowania naszej tożsamości. Poprzez te „kamienie pamięci” uczciliśmy tych, którzy pierwsi budowali tu powojenną rzeczywistość. Ta budowla stanowi kolejny etap (po Lapidarium) uporządkowania i zagospodarowania terenu dawnego cmentarza ewangelickiego. Na uroczystym podsumowaniu zorganizowano wystawę dawnych zdjęć, dokumentów i pamiątek, które zostały zgromadzone w czasie spotkań z pierwszymi osadnikami sołectwa Morzyczyn (obejmującego miejscowości: Zieleniewo, Morzyczyn, Miedwiecko i Zagość). Wystawę wzbogaciły także prace artystyczne rodzimych twórców (obrazy malowane oraz haftowane igłą). Został także wygłoszony wykład na temat małej ojczyzny przez prof. Lucynę Kwiatkowską-Turek z Uniwersytetu Szczecińskiego, która także przygotowała ankiety skierowane do najstarszych mieszkańców sołectwa. Wspólny wysiłek przy pracach porządkowych, organizowaniu wystawy historyczno-socjologicznej oraz spotkania z seniorami Morzyczyna zintegrowały społeczność lokalną biorącą udział w projekcie a organizatorów zachęciły do kontynuacji dalszych prac. Kolejny rok 2007 i następny ambitny wieloetapowy projekt: Mój Morzyczyn – Zielony Morzyczyn „Tarnina i róże” dofinansowany dotacją w konkursie grantowym programu „Działaj lokalnie V” organizowanym przez Stowarzyszenie „Serce dzieciom” w Stargardzie Szczecińskim. W ramach projektu uporządkowano lasek przy osiedlu Północnym, obszar wokół świetlicy wiejskiej oraz został zagospodarowany teren ściśle przylegający do dawnego cmentarza ewangelickiego. Dzięki użyczonemu bezpłatnie ciężkiemu sprzętowi budowlanemu zniwelowano powierzchnię, zasypano wyrwy przywiezioną ziemią. Powstał atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku, ukształtowano i obsadzono „Tarninowy wąwóz”, w którym postawiono niewielką altanę z miejscem na ognisko. W nasadzeniach pomagali uczniowie z Gimnazjum w Reptowie oraz z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Cennych wskazówek udzielali studenci szczecińskiej Akademii Rolniczej i pracownicy Nadleśnictwa Kliniska. W ramach projektu w lipcu odbyły się także warsztaty plastyczne, których tematem przewodnim były kwiaty malowane na różne sposoby: akwarelami, pastelami, akrylami i farbami olejnymi. Kwiaty namalowane zostały także na ścianach świetlicowego korytarza. Uczestnicy warsztatów – dzieci, młodzież i dorośli – tworzyli je pod okiem członków grupy plastycznej „Malachit” działającej przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. Na uroczystym podsumowaniu w świetlicy zorganizowano wernisaż a dla licznych zwiedzających Koło Gospodyń Wiejskich w Morzyczynie przygotowało wspaniały poczęstunek. Część prac została przeznaczona na aukcję, pozostałe posłużyły do aranżacji wnętrza świetlicy. Oczywiście posadzono także kwiaty (róże, lawendę, jałowce) wokół świetlicy wiejskiej oraz zbudowano boisko do siatkówki i kosza, Głównym realizatorem programu było Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Gminą i Radą Sołecką oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance, która nadzorowała i rozliczała projekt. Aktywne uczestnictwo i ogromne zaangażowanie mieszkańców, sponsorów, młodzieży doceniła w styczniu 2008 roku Rada Gminy uznając teren objęty opieką społeczności lokalnej za park gminny. We wrześniu 2009 roku park wzbogacił się o kolejne obiekty w związku z projektem „Mój Morzyczyn - Ekologiczny Morzyczyn” (w ramach konkursu grantowego "Działaj Lokalnie VI" przez Stowarzyszenia "Serce Dzieciom" realizowanym przez nowo powstałe Stowarzyszenie MEDUE w Morzyczynie przy współudziale i współpracy z Gminą Kobylanką, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, firmami budowlanymi, prywatnymi sponsorami i wolontariuszami – młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, z Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie. Otrzymane środki finansowe przeznaczono na zakup roślin, materiałów do budowy studni, kompostownika, poidełka oraz materiałów na warsztaty artystyczne. Trwałymi efektami projektu są obiekty ekologiczne w parku, które ułatwią pracę opiekunom parku: - studnia z poidełkim, która jest źródłem wody dla ludzi, roślin, ptaków i zwierząt, - kompostownik – miejsce na odpadki zielone i jednocześnie źródło własnego kompostu; W czasie realizacji projektu rozbudowano Labirynt Pamięci dzięki podarowanym kamieniom i głazom przez firmę Bunte. Otrzymane od mieszkańców oraz zakupione rośliny przyczyniły się do powstania nowych, florystycznych zakątków. Powstał także miniogródek z ekologicznymi elementami małej architektury, który być może zainspiruje dalszy rozwój parku.
Pomnik Przyrody - Skupisko Wierzb Płaczących / Stara Noteć / Drezdenko
Pomnik Przyrody - Skupisko Wierzb Płaczących / Stara Noteć / Drezdenko ~ 5 lipca 2014, 18:07
Drezdenko - pomnik Tadeusza Kościuszki na głazie narzutowym o obwodzie 5m
Drezdenko - pomnik Tadeusza Kościuszki na głazie narzutowym o obwodzie 5m ~ 5 lipca 2014, 18:06
Korbania (894 m.n.p.m) i dalej Łopiennik (1069 m.n.p.m)
Korbania (894 m.n.p.m) i dalej Łopiennik (1069 m.n.p.m) ~ 5 lipca 2014, 19:21
W Puszczy Noteckiej / na rozjeździe Sieraków / Kwiejce / Miały
W Puszczy Noteckiej / na rozjeździe Sieraków / Kwiejce / Miały ~ 5 lipca 2014, 18:11
ładowacz

GÓRA

Pliki cookies pomagają nam w tworzeniu lepszego serwisu. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się z naszą polityką plików cookies. OK